Visual Identity

Visual identity

The Holistic Experience Approach

Visual identity

Een visual identity is bepalend voor alle vormen van visuele communicatie binnen en buiten je organisatie. Het bepaald het esthetisch aanzicht, de perceptie, je visuele fundament & je onderscheidend vermogen. Ik hanteer een eigen methodiek om een visual identity te ontwikkelen die naadloos aansluit bij jouw visie, missie en strategie. Deze methodiek; The Holistic Experience Approach,  kijkt naar alle mogelijke vormen van visuele communicatie, digitaal of fysiek, en altijd met de totale ervaring als uitgangspunt. 

Holistic Experience

Uiteindelijk willen we allemaal maar 1 ding voor nu en in de toekomst. Product & services verkopen die voldoen aan de verwachtingen van de klant. Je wilt de klant meenemen in je verhaal. We willen dat de ervaring van klant zo goed is, dat er positief over wordt gesproken. Een visual identity is medebepalend voor deze totaal ervaring. Met een holistische benadering, creëer je eenheid in je visuele communicatie uitingen en sluit je geen enkele vorm van communicatie (experience) uit. 

Creativity

Creativity is de bepalende factor voor originaliteit. Het is de initiator van gedachten met ideeën verbinden. Hoe meer creativiteit gevoed wordt met data en inspiratie, hoe beter het aansluit bij de wensen. Creativity bepaald als het ware de visuele strategie van de visual identity. De creativity die wordt omgezet in visuals, bepalen de basis van opvolgende communicatie uitingen, zoals een advertising campagne of je social content. De visuele stijl kan worden ontwikkeld aan de hand van verschillende visuele elementen / assets. De keuze van elementen in combinatie met creativiteit, bepaald de esthetische kwaliteit. 

  • Logo, kleur, vorm & typografie 
  • Grafische elementen
  • Image, 3D & illustratie 
  • Setting & Scene
  • Animatie en video

Digital

Digitaal zijn de mogelijkheden eindeloos, van (micro) animatie tot online experiences. Digital biedt niet alleen onbeperkte creatieve mogelijkheden, het zorgt daarnaast ook voor schaalbaarheid. Het is van belang dat je visual identity meegroeit met de beschikbare middelen, platformen & distributie kanalen, voor nu en in de toekomst. De visual identity kan worden geïmplementeerd in een (creative) asset tool in de cloud &/of DAM , zodat alle assets worden gecentraliseerd en gedeeld kunnen worden.

Digital creativity is a designer’s playground

Authority

Het claimen van autoriteit kan op verschillende manier zoals het delen van (uitzonderlijke) kennis, ervaring, specialisme en vakmanschap. Maar je visuele uitstraling is uiteraard ook medebepalend voor je positie in de markt. Ik kijk samen met jou waar je in de markt wilt staan, hoe je gezien wilt worden en hoe je dit visueel kunt uitdragen in de breedste zin van het woord. 

 

Get to know!