Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp

Creative paradox

Creativiteit gaat meestal niet om standaarden en juistheden. Alles wat momenteel als standaard & normaal wordt beschouwd, is ooit vernieuwend geweest. Opzichzelfstaande elementen worden gecombineerd tot vernieuwende uitvindingen. Het geheim; creatieve paradoxen

Maar wat zijn creatieve paradoxen dan eigenlijk ?

De basis van creativiteit begint bij het creatief proces, hier zijn voldoende boeken & artikelen over geschreven maar mijn inziens kun je creativiteit niet formuleren in een stappenplan of flow. Het is een redelijk individualistisch proces, dat wordt verrijkt met samenwerking en externe factoren. Als we even inzoomen op de studie van Graham Walles over het creatief proces, worden er 4 fases beschreven in het proces.

  1. Preparation
  2. Incubation
  3. Illumanition
  4. Verification

Over alle 4 de fases valt wat te zeggen, het is niet goed of fout. Maar werkt het voor iedereen? en zorgt het voor juiste uitkomsten? Ik denk dat je het creatief proces op individueel niveau moet bekijken, je gebruikt wat voor jou het beste werkt. Maar los van een bepaalde werkwijze blijft een creatief proces lastig te definiëren. Het is een proces dat gepaard gaat met tegenstrijdigheden, en juist deze tegenstrijdigheden zorgen voor exceptionele uitkomsten.

Als we uit gaan van het individu dan praten we over een menselijke persoonlijkheid met verschillende ervaringen, talenten & emoties. Wanneer we het hebben over het linker of rechterbrein helft, wordt er vaak verwezen naar analytisch of creatief. Het rechter helft staat voor creatief, en de linker helft voor analytisch, of noem het rationeel vs emotioneel. Wat een feit is, is dat iedereen creatief kan beredeneren, creatief zijn vindt namelijk niet alleen plaats in het rechter brein helft, het is een samenspel van rechts en links, daar heb je de eerste tegenstelling te pakken.

Creatief zijn heeft alles te maken met tegenstelling, ik benoem er even aan paar; het moet de targetgroup op emotioneel niveau raken maar vervolgens wensen we rationele handelingen, of het moet betekenisvol zijn voor de gebruiker maar ook winstgevend zijn voor het merk/adverteerder. De targetgroup; of liever gezegd het individu moet zich kunnen verplaatsen en zich herkennen in de boodschap maar we willen ook vernieuwend zijn. Als we het hebben over creatieve uitingen willen realistische zijn maar ook super creatief, wat gepaard gaat met gekke ideeën zoals surrealistische uitingen en combinaties. Zo ook het oude met het nieuwe combineren.

Het non stop combineren en afwegen van tegenstellingen noem ik Creative Paradoxing.

rationeel vs emotioneel

herkenning vs vernieuwing

betekenisvol vs commercieel

realisme vs surrealisme